Realizacje

Ponad 15 lat doświadczenia

Innowacje i technologie

Cooling factory

Modernizacja układ wody lodowej obejmująca przepięcie starego systemu chłodzącego na nowy energooszczędny system jednostek IF oraz zmiany w orurowaniu wewnątrz hali produkcyjnej. Projekt wymagał dużej mocy chłodniczej z uwagi na wydajność maszyn.

Centralne chłodzenie

Całości inwestycji patronowała idea energooszczędności oraz niezawodności. Nieodzowną sprawą stał się układ „freecoolingu” oraz odpowiednie sterowanie i redundancja komponentów, dająca poczucie bezpieczeństwa dla całego procesu.

Chłodzenie kontenerowe

Układ chłodzenia projektowany był pod kątem miejsca, jakim inwestor dysponował. Przy braku pomieszczeń oraz przestrzeni wokół hali dobrane jednostki musiały znaleźć się na dachu wraz z zespołami zbiornikowo – pompowymi.

SMED – skracanie czasu przezbrojeń

Dzięki SMED nasi klienci zyskują wyższą elastyczność produkcji, kontrolę nad procesem przezbrojenia, wyższą produktywność przezbrajanych maszyn i procesów, podniesienie standardów organizacji stanowiska pracy, krótszy produkcyjny czas przejścia wyrobu i wiele więcej.

System podawania i suszenia

Wykonanie centralnego systemu podawania tworzywa bazującego na podciśnieniowych pompach dla maszyn wtryskowych. Specjalnie przystosowany do potrzeb klienta układ rozprowadzenia rur przy dość złożonej topologii umożliwił optymalne zagospodarowanie hali produkcyjnej.

Serwis

Serwis, stała opieka, maszyny na wynajem, części zamienne i inne.