Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Emplast Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św Leonarda 4/U2 ; 60-654 Poznań, przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
Państwa dane osobowe pozyskane zostały w związku z zawieranymi z Państwem umowami sprzedaży oraz/lub świadczenia usług przez nas, ale też w ramach nawiązywania kontaktów handlowych z osobami zainteresowanymi współpracą z nami.
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Emplast Sp z o.o.Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św Leonarda 4/U2, NIP 9721265012, REGON 364860048, wpisana do KRS 0000625601, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres info@emplast.pl lub pod numer telefonu +48 61 826 62 58.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, albowiem przetwarzanie danych następuje po uzyskaniu Państwa zgody w przypadku, gdy taka zgoda jest wymagana;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz/lub świadczenia usług;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług przez Administratora, a także w celach marketingowych Administratora oraz badania satysfakcji klienta.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym Zleceniobiorcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze czy firmy windykacyjne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy, a więc przez okres 10 lat. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy lub/oraz świadczenia usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Informacja o plikach cookies

Informujemy, że nasza strona www stosuje pliki “cookies” w celu ułatwienia korzystania ze strony www oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać treści dostępne na stronie www do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników strony www, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z naszej strony www. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Informujemy, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez użytkownika naszej strony www stosowania plików “cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików “cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z naszej strony www.Zgoda na wysyłanie ofert drogą elektroniczną

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, mając na uwadze wymogi Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowej zawierającej naszą ofertę.