Metoda SMED, czyli efektywne przezbrajanie maszyn i urządzeń

Jednym ze sposobów poprawy wskaźników efektywności produkcyjnej jest metoda SMED – Single Minute Exchange of Die. Jej głównym celem jest szybkie przezbrajanie maszyn i urządzeń oraz ograniczenie związanych z tym przestojów. Na czym dokładnie polega metoda SMED? Z jakich etapów się składa? I jakie korzyści zapewnia firmom? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czym jest metoda SMED?

Metoda SMED, czyli Single Minute Exchange of Die, została opracowana przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo. Zakłada znaczące skrócenie czasu potrzebnego na przezbrojenie maszyny, z poziomu godzin do mniej niż 10 minut (stąd nazwa „Single-Minute”, czyli dosłownie „jednocyfrowe minuty”). SMED pozwala na szybsze przestawianie produkcji, zwiększenie elastyczności procesów produkcyjnych oraz poprawę ich wydajności.

Metoda skupia się na identyfikacji i optymalizacji operacji wewnętrznych (wykonywanych, gdy maszyny są zatrzymane) i zewnętrznych (wykonywanych, gdy maszyny pracują), z zamiarem przekształcenia jak największej liczby operacji wewnętrznych w zewnętrzne. Dzięki temu możliwe jest wykonanie większej liczby czynności bez zatrzymywania produkcji, co znacznie skraca czas przestojów. SMED jest kluczowym elementem wdrażania systemu zarządzania Lean Management (szczupłe zarządzanie), który ma na celu eliminację marnotrawstwa i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych.

W jakich branżach stosowana jest metoda SMED? Przykłady obejmują branżę motoryzacyjną, medyczną, opakowaniową oraz inne branże, w których kluczowe dla efektywności operacyjnej są krótkie serie produkcyjne.

Etapy metody SMED

Realizacja SMED odbywa się w kilku etapach:

  1. Rejestracja istniejącego procesu przezbrojenia.
  2. Rozróżnienie między operacjami wewnętrznymi a zewnętrznymi (klasyfikacja działań na te wymagające zatrzymania maszyny, te, które można wykonać, gdy maszyna pracuje, oraz operacje zbędne, które można wyeliminować).
  3. Przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne.
  4. Usprawnienie wszystkich operacji.

Dlaczego warto stosować SMED?

Stosowanie SMED niesie za sobą szereg korzyści dla firm produkcyjnych. Oto kilka głównych powodów, dla których warto wdrażać metodę:

  • Skrócenie czasu przestoju maszyn: jednym z głównych celów SMED jest znaczące skrócenie czasu potrzebnego na zmianę narzędzi lub przestawienie maszyn. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie czasu pracy maszyn i urządzeń, co przekłada się na wyższą wydajność i większą produkcję;
  • Zwiększenie elastyczności produkcji: SMED umożliwia szybką zmianę produkcji z jednego produktu na inny, co pozwala firmom lepiej reagować na zmiany popytu rynkowego, trendy konsumenckie oraz zmienne potrzeby klientów. Zwiększona elastyczność produkcji pozwala również na łatwiejsze wprowadzanie nowych produktów na rynek;
  • Redukcja kosztów: skracając czas przestoju maszyn, SMED pomaga firmom ograniczyć straty związane z przestojami;
  • Poprawa jakości: SMED często wiąże się z eliminacją błędów i usterek, które mogą pojawić się podczas zmiany narzędzi lub przestawienia maszyn. Poprzez standaryzację procesu oraz eliminację czynników ryzyka związanych z ręcznymi operacjami, SMED może przyczynić się do poprawy jakości produkowanych wyrobów.

Metoda przezbrajania maszyn SMED – podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że metoda przezbrajania SMED to kluczowy element w przemysłowych strategiach poprawy wydajności. Zapewnia większą efektywność procesów produkcyjnych, a także większą elastyczność, umożliwiając firmom szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe bez konieczności gromadzenia dużych zapasów.

W Emplast oferujemy klientom nowoczesne maszyny produkcyjne dla branży PTS. Stosujemy techniki SMED, które pozwalają na znaczne usprawnienie procesów produkcyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.

Kategorie

Kategorie

Ostatnie wpisy