Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Emplast Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pod nazwą: „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do zdalnego zarządzania, planowania projektów i realizacji zadań sprzedażowych oraz serwisowych w firmie Emplast Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach działania 6.2 Wsparcia MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 217 408,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 184 797,18 PLN
Okres realizacji projektu od 10.07.2022 r. do 30.06.2023 r.