Magbo

Magnetic tables

Check out the products!
The SOPH Group is a manufacturer of Magbo – an electro-permanent magnetic system for quick mold change, which will be used in the plastics, automotive, electrical and foundry industries.
Advanced technologies

Let's start with the implementation of your project!

Contact us and let's talk about what we can do for you.

Magbo

Stoły magnetyczne

Sprawdź produkty!
Grupa SOPH to producent Magbo – elektropermanentnego systemu magnetycznego do szybkiej zmiany form, który znajdzie zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, motoryzacyjnym, elektrycznym oraz odlewnictwie.
Zaawansowane technologie

Zacznijmy od realizacji Twojego projektu!

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, co możemy dla Ciebie zrobić.